• Valmennus

  Valmennus

  "Kannattaa ajatella, miten kannattaa ajatella"
  R. Bandler, NLP: n perustaja

Mielen valmennus/Coaching

Mielen valmennus on keino löytää henkisiä voimavarojasi ja hyödyntää niitä elämän eri tilanteissa. Valmennuksessa vahvistetaan itsetuntoa harjoittelemalla käyttämään mielen voimia oman tavoitteen saavuttamiseksi arjen eri tilanteissa. Valmennus on tarkoitettu kaikille jotka haluavat menestyä työssä tai yksityiselämässä. Valmennus sopii esim. elämänhallintaan, esimiesvalmennukseen ja painonhallintaan. Valmennus on nopea ja tehokas keino oman parhaan itsensä löytämiseen, tavoitteiden selkeyttämiseen ja voimavarojen maksimoimiseen. Valmennuksen tehtävä on parantaa itsetuntemusta, itsensä johtamista ja tunneälyä sekä saada esiin piilossa olevia voimavarojaan. Valmennuksessa käytän myös NLP:n ideoita ja menetelmiä.

NLP - Neuro-Linquistic Programming on lähestymistapa, jossa keskittytään ihmisen mielen toiminnan sekä vuorovaikutuksen perusprosesseihin. NLP auttaa esim. kuinka hyvä kontakti luodaan ja kuinka vuorovaikutus sujuu, kuinka motivoidutaan, tehdään päätöksiä, opitaan, muutetaan kielteisiä kokemuksia ja kuinka neuvotellaan onnistuneesti.

Valmennus voi olla kerta luonteinen tapaaminen tai pidempi prosessi. Tavallisin prosessin kesto on 5-8 tapaamista.

Valmennuksen tarve voi ilmentyä esimerkiksi:

 • työympäristön muutostilanteessa
 • uuden työpaikan etsinnässä
 • uravalmennuksessa
 • elämän tienhaarassa
 • ongelmien käsittelyssä
 • tai erityistaitojen tai tavoitesuuntaisen itsensä kehittämisessä

Milloin yritys hyötyy valmennuksesta:

 • yritys on muutoksen edessä tai muuten haastavassa tilanteessa
 • yritys kaipaa uusia näkökulmia sekä toiminta- ja ajattelutapoja
 • johtamista ja ammattitaitoa halutaan kehittää
 • vuorovaikutustaitoja ja yhteistyötä halutaan parantaa
 • työntekijä tai esimies kaipaa tukea ja ohjausta uudessa tehtävässä
 • uravalinnassa tai henkilökohtaisten tavoitteiden kartoittamisessa

Reteaming:

Vaiheittain etenevä prosessi, jossa autetaan yksilöä tai ryhmää asettamaan itselle tavoite, kasvattamaan tavoitteen saavuttamiseen tarvittavaa motivaatiota ja kytkemään keskeiset ihmiset osaksi muutosprosessia.

 • tiimien valmentamiseen
 • organisaation konsultointiin
 • henkilökohtaisten ongelmien ratkomiseen ja itsensä kehittämiseen
www.lti.fi
www.nlpyhdistys.fi
 • 1

  “Voimavarakeskeisyys ja sitä kautta prosessin positiivisuus on tuntunut tosi hyvältä. Asioihin on täytynyt paneutua ja miettiä; hyvä että siihen on ollut aika, paikka ja tilaisuus: Osittain tietysti prosessi myös työläs; on joutunut laittamaan ”itsensä likoon.”

 • 2

  “Positiivisella ja voimavarakeskeisellä lähestymistavalla saa työyhteisön innostumaan huomattavasti paremmin kuin aikaisemmilla ”ongelmakeskeisellä” ratkontamenetelmällä. Tavoitteistus ja tavoitteiden saavuttamisen tarkistus hyvä juttu. AVOIMUUS lisääntynyt työyhteisön kesken. Yhteen hiileen puhaltaminen lisääntynyt. Epäkohdat alkaneet paremmin toimia”

 • 3

  “Mielestäni prosessin suhteen pääsimme hyvin tavoitteeseen ja käytännössä asiat toimivat ja menivät eteenpäin.”

 • 4

  “Valmentaja innostava, reipasotteinen, suorapuheinen: Loi hyvän tunnelman tapamisiin, kaikki uskalsivat kertoa mielipiteensä, jännitykset hävisivät.”