• Psykoterapia

  Psykoterapia

  Ratkaisukeskeinen ajattelu- ja työtapa on myönteinen keino kohdata erilaisia elämän haasteita.
  Ratkaisukeskeisyys korostaa toiveikkuutta, voimavaroja, edistystä ja yhteistyötä.

Psykoterapia

 • Aikuisille ja nuorille
 • Terapiaan voi hakeutua omalla kustannuksella ilman lähetettä tai Kela –kuntoutuksella (lähete), jolloin Kela korvaa osan kustannuksista
 • 1 – 3 tapaamiskerran jälkeen tehdään terapiasopimus

Olemme oman elämämme asiantuntijoita. Elämässämme on kuitenkin tilanteita, jolloin omat voimavaramme eivät riitä esim. erilaiset elämänkriisit, avioero, perheenjäsenen sairastuminen tai kuolema sekä ongelmat ihmissuhteissa. Terapiasta on apua myös esimerkiksi masennus- ja ahdistusoireisiin. Psykoterapian avulla voidaan tukea myös nuoria ikäkauteen liittyvissä kriiseissä, mikäli ne tuntuvat kohtuuttomasti kuormittavan nuorta itseään tai hänen lähipiiriään.

Syitä terapiaan voivat olla myös:

 • univaikeudet
 • pelot
 • paniikkihäiriö
 • pakko-oireet
 • riittämättömyys
 • syyllisyys
 • riippuvuudet
 • uupumus
 • parisuhdeongelmat

Ratkaisukeskeinen psykoterapia on luottamuksellista, tasavertaista yhteistyötä asiakkaan kanssa. Terapiassa keskitytään ongelmien sijaan ratkaisuihin ja tavoitteisiin ja asiakkaan piilevien voimavarojen hyödyntämiseen. Terapiassa tehdään näkyväksi onnistumisia ja myönteisiä mahdollisuuksia. Tämän vuoksi asiakkaat kokevat tapaamiset usein innostaviksi, helpottaviksi ja mieltä keventäviksi.

Ratkaisukeskeinen psykoterapia on tutkittu ja tuloksellinen hoitomenetelmä, joka saa aikaan muutosta ja helpotusta tilanteeseen nopeasti. Tapaamisia on 3 -15 kertaa säännöllisin väliajoin. Myös pidemmät tapaamiset ovat mahdollisia.  

www.kela.fi
www.ratkes.fi
www.lti.fi
www.nlpyhdistys.fi

 • Suorittaja

  “Elämässäni oli käsittelemättömiä asioita, jotka saivat minut voimaan huonosti. Olin suorittaja omassa elämässäni ja työssäni. Työuupumus sai minut viimein hakemaan apua. Keskustelut ja harjoitukset auttoivat minua löytämään uusia ratkaisumalleja ongelmatilanteisiin. Omaa suhtautumistani asioihin ja toisiin ihmisiin voin muuttaa. Menneisyydessä tapahtuneita asioita en voi muuttaa. Toista ihmistä en voi myöskään muuttaa. Psykoterapia toi ilon ja positiivisuuden takaisin elämääni. Opettelen elämään tässä hetkessä ja päästämään irti suorittamisesta. Pyrin tekemään jokaisesta päivästäni niin hyvän kuin mahdollista. Otan saamani kiitokset iloisena vastaan ja kiitän myös itse ympärilläni olevia ihmisiä. Epäonnistumisiani en jää suremaan vaan otan niistä opikseni. Odotan mielenkiinnolla mitä elämä tuo tullessaan. Ilokseni huomaan, että minulla on suunnitelmia tulevaisuuttani varten.”

 • Elämänhallinta hukassa

  “Olin uupunut työstä ja elämän kolhuista. Tunsin olevani voimaton kaiken edessä. Kiitos Paula, että avasit silmäni ja toit uskoa itseeni. Olen ainutlaatuinen ja arvokas.” ”

 • Työupunut mies

  “Ratkaisukeskeinen psykoterapia oli minulle silmät avaava kokemus. Keskustelujen ja itsepohdiskelujen pohjalta oli hienoa huomata kuinka pahasti sitä itsensä kanssa oli jumissa työuupumuksen vuoksi.
 Alkutilanteessa listatut ongelmalliset asiat oli ratkottu tai paneuduttu niiden syihin. Positiivinen ajattelu ja omien henkilökohtaisten voimavarojen huomaaminen, rohkeuden herättely sai aikaan muutosta. Minusta on moneen, pystyn lähes mihin vaan. Minulle terapiasta oli apua. ”

 • Ilopilleri

  “Hain Paulalta apua pimeän pelkooni. Vuosikausia kärsein pakko-oireista jotka rajoittivat jokapäiväistä elämääni. Paulan avulla pääsin irti niistä ja ensimmäistä kertaa yli 20 vuoteen nukuin yksin ilman valoja. Psykoterapian ansiosta löysin itseni ja rohkeuteni.”

 • Eläkkeelle jäänyt nainen

  “Eläkkeelle siirtyminen oli elämässäni aikamoinen mullistus työnarkomaanille, olo oli kuin olisi tyhjänpäällä seisonut. Selaillesani netissä ja hakiessani terapeutteja lähialueelta olin aivan hukassa ja eksyksissä itseni kanssa, tunsin tarvetta hakea apua pahaan olooni. Toisaalta, kun ikää on kertynyt ja elämää nähnyt tuntui todella kiusalliselta mennä terapeutille selvittämään asioitaan, mutta istuessani ensimmäistä kertaa siellä huomasin kuinka paljon sitä puhumista todella oli. Ei meinannut aika riittää, sitä puhetta vaan tuli tuli. Solmuja aukesi ja mikä parasta, tähän asti yli 45 vuotta olin kuunnellut asiakkaitani nyt joku istui kuunteli ja oli vain minua varten, ihan vielläkin itkettää se tunne. Jo ensimmäisen keskustelun jälkeen ajellessani kotiin, oli niin kevyt olo, sekin tunne on jäänyt elävänä mieleeni. Kiitos Paula, teet arvokasta työtä.”

 • Entinen murehtija

  “Psykoterapia palautti elämän ilon ja jaksamisen arjessa. Sain hyviä työkaluja, joiden avulla käsitellä raskaita asioita. ”

 • Masentunut mies

  “Psykoterapiasta minulla on sellaisia ajatuksia, että ainakin itselleni olin asettanut kynnyksen aivan liian korkealle. Monta murhetta vähemmällä olisin(ja läheiset olisivat päässeet) päässyt, jos olisin hakenut apua aikaisemmin. Kun on väsynyt ja masentaa, niin on hyvin vaikea itse omin voimin nähdä sen tumman ja sumuisen pilven läpi se valo, joka kuitenkin aina siellä takana loistaa. Se valo löytyy jokaisesta itsestään, mutta aina sitä ei omin avuin löydä eikä näe.”