• Psykoterapia

  Psykoterapia

  Ratkaisukeskeinen ajattelu- ja työtapa on myönteinen keino kohdata erilaisia elämän haasteita.
  Ratkaisukeskeisyys korostaa toiveikkuutta, voimavaroja, edistystä ja yhteistyötä.

Psykoterapia

 • Aikuisille ja nuorille
 • Terapiaan voi hakeutua omalla kustannuksella ilman lähetettä tai Kela –kuntoutuksella (lähete), jolloin Kela korvaa osan kustannuksista
 • 1 – 3 tapaamiskerran jälkeen tehdään terapiasopimus

Olemme oman elämämme asiantuntijoita. Elämässämme on kuitenkin tilanteita, jolloin omat voimavaramme eivät riitä esim. erilaiset elämänkriisit, avioero, perheenjäsenen sairastuminen tai kuolema sekä ongelmat ihmissuhteissa. Terapiasta on apua myös esimerkiksi masennus- ja ahdistusoireisiin. Psykoterapian avulla voidaan tukea myös nuoria ikäkauteen liittyvissä kriiseissä, mikäli ne tuntuvat kohtuuttomasti kuormittavan nuorta itseään tai hänen lähipiiriään.

Syitä terapiaan voivat olla myös:

 • univaikeudet
 • pelot
 • paniikkihäiriö
 • pakko-oireet
 • riittämättömyys
 • syyllisyys
 • riippuvuudet
 • uupumus
 • parisuhdeongelmat

Ratkaisukeskeinen psykoterapia on luottamuksellista, tasavertaista yhteistyötä asiakkaan kanssa. Terapiassa keskitytään ongelmien sijaan ratkaisuihin ja tavoitteisiin ja asiakkaan piilevien voimavarojen hyödyntämiseen. Terapiassa tehdään näkyväksi onnistumisia ja myönteisiä mahdollisuuksia. Tämän vuoksi asiakkaat kokevat tapaamiset usein innostaviksi, helpottaviksi ja mieltä keventäviksi.

Ratkaisukeskeinen psykoterapia on tutkittu ja tuloksellinen hoitomenetelmä, joka saa aikaan muutosta ja helpotusta tilanteeseen nopeasti. Tapaamisia on 3 -15 kertaa säännöllisin väliajoin. Myös pidemmät tapaamiset ovat mahdollisia.  

www.kela.fi
www.ratkes.fi
www.lti.fi
www.nlpyhdistys.fi