Mielen valmennukset

Haluatko olla paras versio itsestäsi? 

Mielen johtamisella tarkoitetaan sitä, miten ohjaamme ajatteluamme, tunteitamme ja tekemistämme niin, että aikaansaamme hyvinvointia sekä tuloksia.

Valmennus treenaa mielesi lihaksistoa ja opit hyödyntämään vahvuuksiasi, mielesi voimaa ja tietoisuustaitojasi omien tavoitteidesi tueksi. Lisäät itsetuntemustasi aivan uudella syvällisemmällä tasolla ja saat aikaan merkittäviä muutoksia ajattelumalleissasi ja toimintatavoissasi. Ajattelu-  ja toimintatapoihimme vaikuttaa suuresti se, millainen suhde tietoisen ja tiedostamattoman mielen välillä vallitsee. Mielenvalmennus avaa näitä linkityksiä siten, että ymmärrät, miten nämä prosessit toimivat sinulla ja opit vaikuttamaan niihin tietoisilla valinnoillasi. Valmennus poistaa myös sisäisiä ristiriitoja, jotka voivat haitata merkittävästi tavoitteiden saavuttamista.

Mielenvalmennus tukee menestystäsi:

  • elämänmuutosten ja elintapamuutosten toteuttamisessa
  • tavoitteiden saavuttamisessa
  • ajanhallinnan selkiyttämisessä
  • stressitason säätelyssä ja hyvinvoinnin parantamisessa
  • itsetunnon ja itsevarmuuden vahvistamisessa
  • ajatusmyllerryksen hallinnassa ja keskittymiskyvyn vahvistamisessa
  • univaikeuksien helpottamisessa ja rentoutumisen taitojen kehittämisessä
  • esiintymisjännityksen hallinnassa ja itsevarmuuden vahvistamisessa sosiaalisissa tilanteissa

Valmennus voi olla kerta luonteinen tapaaminen tai pidempi prosessi. Tavallisin prosessin kesto on 5-8 tapaamista. 

"Kannattaa ajatella, miten kannattaa ajatella"

R. Bandler