PAULA

Paula Olen Paula Pouttu Valviran laillistama  ET psykoterapeutti (2012) ja Kelan palveluntuottaja, työnohjaaja (STOry) ja Mindcoach (NLP Master). Kokopäiväistä yrittäjyyttä on takana miltei 10 vuotta PouttuPLUS yrityksessä ja toimipisteeni on Kokkolassa Hyvinvointikeskus Aurorassa.

Työni koostuu psykoterapiasta, työnohjauksista, valmennuksesta ja kouluttamisesta. Olen vuodesta 2002 asti työnohjannut ja valmentanut yrityksissä, julkisella puolella ja yhdistyksissä johtotason henkilöitä, asiantuntijoita ja tiimejä. 

Nautin työstäni ja sen monipuolisuudesta suunnattomasti. Ratkaisukeskeinen lähestymistapa merkitsee minulle toivoa, uusia näkökulmia ja hyvinvoinnin lisääntymistä. Olen innostunut ihmisten piilopotentiaalin etsimisestä ja hyödyntämisestä. Minun toimintatapojani ohjaavat vahvasti viisi koota: kunnioitus, kuuntelu, kiinnostus, kannustus ja kiittäminen. 

Terapiasuhteessa työskentelen asiakkaan voimavaroja etsien sekä luottamusta rakentaen. Onnistunut terapiatyöskentely pohjautuu hyvään yhteistyösuhteeseen ja yhteisesti sovittuihin tavoitteisiin. Mielestäni psykoterapia on terapeutin ja asiakkaan voimien yhdistämistä, kun etsitään polkuja eteenpäin. NLP -harjoitteet ja erilaiset mielikuvaharjoitteet toimivat terapian tukena.

Valmennuksessa positiivista psykologiaa ja NLP (Neuro-Linguistic Programming) valmennus menetelmiä käyttämällä, saadaan motivaatio muutokseen heräämään ja säilymään. Valmennus on mahdollisuus pysähtyä oman elämäsi äärelle miettimään, millaista muutosta sinä kaipaat. 

 

Erityisosaaminen: 

 • mieli, ajattelu, käyttäytyminen ja tunteet
 • ratkaisu- ja voimavarakeskeisyys
 • hyvät vuorovaikutustaidot
 • positiivinen psykologia 
 • lyhytterapia
 • mielen valmennus/NLP

Yhteistyökumppani:

 • Keski-Pohjanmaan sosiaali-ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite

Jäsenyydet:

 • Suomen Työnohjaajat ry
 • Ratkes ry
 • Suomen NLP-yhdistys ry
 • Suomen Yrittäjien jäsen