Psykoterapia

Psykoterapia

Elämänhallinta - Ihmissuhteet ja sosiaaliset tilanteet -  Stressinhallinta - Omanarvontunnon vahvistaminen 

 • Aikuisille ja nuorille
 • Terapiaan voi hakeutua omalla kustannuksella ilman lähetettä tai Kela –kuntoutuksella (lähete), jolloin Kela korvaa osan kustannuksista
 • 1 – 3 tapaamiskerran jälkeen tehdään terapiasopimus

Olemme oman elämämme asiantuntijoita. Elämässämme on kuitenkin paljon tilanteita, jolloin omat voimavarat eivät aina riitä esim. erilaiset elämänkriisit, avioero, perheenjäsenen sairastuminen tai kuolema sekä ongelmat ihmissuhteissa. Jos tunnet vaikka riittämättömyyttä, epävarmuutta, pelkoa, toivottomuutta, unihäiriöitä tai masennusta, auttaa psykoterapia voimavarojen löytämisessä kohti parempaa huomista. Psykoterapian tukee myös nuoria ikäkauteen liittyvissä kriiseissä, mikäli ne tuntuvat kohtuuttomasti kuormittavan nuorta itseään tai hänen lähipiiriään.

Syitä terapiaan voivat olla myös:

 • ahdistus
 • paniikkihäiriö
 • pakko-oireet
 • syyllisyys
 • riippuvuudet
 • uupumus
 • painonhallinta
 • parisuhdeongelmat

Lyhytterapia/mielen tuli on matalan kynnyksen keskusteluapua, jossa keskitytään johonkin elämäsi solmukohtaan ja etsitään sille yhdessä ratkaisua. Lyhytterapia on hoitomenetelmä, joka tukee ja auttaa asiakasta eteenpäin elämän hankaluuksissa, muutos- ja kriisitilanteissa. Lyhytterapian kesto on useimmiten 1 - 20 kertaa. 

Psykoterapia on luottamuksellista, tasavertaista yhteistyötä asiakkaan kanssa. Terapia auttaa asiakasta oivaltamaan ja ymmärtämään omaa ajatusmaailmaansa ja käyttäytymistään sekä siten löytämään keinoja niiden muuttamiseen käytännössä.

”Ihminen tietää ongelmansa ratkaisun – hän vain ei tiedä, että hän tietää.”

Milton H. Erickson