Työnohjaus

Yksilöille, ryhmille, työyhteisöille ja johdolle 

Ihmiset tekevät menestyksen. Kun yritys panostaa psykologiseen pääomaan, se on kilpailuetuna työhyvinvoinnissa. Työelämässä tarvitaan hyviä vuorovaikutustaitoja, tunnetaitoja ja kykyä kohdata hankalia tilanteita. 

Työnohjauksessa autan työntekijää, ryhmää, työyhteisöä ja esimiehiä tutkimaan, arvioimaan ja kehittämään heidän työtänsä, kirkastamaan työn tavoitteita sekä löytämään uusia näkökulmia ja toimintatapoja omaan työhönsä. Annan työkaluja työn parempaan ymmärtämiseen, työn kuormittavuuden säätelyyn, ammatilliseen kehittymiseen sekä muutosprosessin tukemiseen. 

Työnohjaus tukee sekä johdon että henkilöstön valmiuksia vastata työelämän erilaisiin haasteisiin ja muutoksiin. Työnohjaus lisää yksilön työhön sitoutumista, yhteistyötä, motivaatiota ja työn laatua. Työnohjaus tukee johtamista, parantaa vuorovaikutusta ja antaa työkaluja ihmisten kohtaamiseen. Työnohjaus auttaa itsensä johtamisessa ja ihmistuntemuksessa sekä parantaa kykyä tuntea ja hallita omia tunteita. Työnohjaus tukee organisaation ja työyhteisön perustehtävän toteutumista vahvistaen hyvää ihmissuhdejohtamista. Laadukkaan ja osaavan esimiestyön avulla toiminta on tuloksellista ja organisaation tavoitteiden suuntaista.

Luennot/koulutukset

Halutako ruokkia työyhteisössä innostusta, yhteistyötä, myönteistä asennetta?
Ota rohkeasti yhteyttä – räätälöidään yhdessä teille sopiva luento/koulutus.

”Onnelliset aivot toimivat paremmin kuin onnettomat.”